Wij zijn 'your specialist in air'. Krijg direct toegang tot onze kennis.

Voorkomen van hittestress bij melkkoeien

Met de steeds warmer wordende zomers neemt het risico van hittestress bij melkkoeien toe. Er kunnen maatregelen worden genomen om de negatieve gevolgen voor het vee tot een minimum te beperken.