Wij zijn uw specialist in lucht. Krijg direct toegang tot onze kennis.

Hittestress bij melkvee

Het meest opvallende signaal van hittestress is dat koeien meer gaan drinken. Daarnaast gaan ze meer zweten en hijgen.

Ventilator wetmatigheden

Als we van een ventilator niet de maximaal geadviseerde druk gebruiken, maar zover terug regelen naar de gewenste druk in het systeem, dan kun je behoorlijk ...