De ventilator karakteristiek (Of Q/h kromme).

2 minuten lezen

Man bezig met het afstellen van een apparaat in een R&D-fabriek, met een rode ventilatorblad op de achtergrond

Een ventilator bestaat uit de aandrijving, meestal een elektromotor, de waaier en eventuele behuizing. De ventilator levert een bepaalde hoeveelheid lucht bij een bepaalde druk (∆ PStat). Daar deze eigenschappen afhankelijk zijn van het soortelijk gewicht (kg/m3) van de lucht worden deze meestal genormaliseerd naar een gewicht van 1.2kg/m3. Deze data, volume en druk, horen altijd bij elkaar!

Voor de luchtopbrengst (volume) wordt meestal m3/h gebruikt, maar ook m3/min, CFM en liters/sec zijn veel toegepaste vormen. Voor de druk (∆ PStat, drukverschil) wordt meestal Pa (N/m²) gebruikt. Deze druk kan zowel negatief (onderdruk) of positief (overdruk) zijn. Een typerende eigenschap van deze data, voor axiaal ventilatoren, is dat de hoogste volume stroom wordt verkregen bij de laagste druk.

Deze technische data van een axiaal ventilator kan worden weergegeven in een tabel of curve, ook wel de Q/h kromme genoemd. De gegevens worden meestal gepresenteerd tot het instabiele gebied. Dit instabiele gebied is het deel van de curve waar de opbrengst niet gegarandeerd kan worden. Het advies is dan ook om maximaal 75% van het opgegeven stabiele gebied te gebruiken voor een gegarandeerde volume stroom.

De systeem karakteristiek (Of weerstandslijn).
Een ventilator wordt toegepast in een bepaalde situatie, ook wel systeem genoemd. Een systeem kan bijvoorbeeld bestaan uit een compleet gebouw met inlaatkleppen, filters etc. In deze systemen veroorzaken een aantal factoren weerstand, oftewel verlies van luchtvolume:

  • Richtingsverandering (bochten, kleppen etc.)
  • Snelheidsveranderingen (vernauwingen, verwijdingen, in en uitstroom radiussen)

De technische data van een luchtgeleidingssysteem (Kanalen, stal, etc.) wordt weergegeven in een tabel of curve. Deze weerstandslijn bestaat altijd uit een bepaalde druk (∆PStat) en de bijhorende luchtopbrengst. Deze data hoort bij elkaar. Het typerende van een weerstandslijn (zonder verstelbare weerstanden in de installatie) is dat de druk zich kwadratisch verhoudt met de luchtopbrengst. M.a.w. bij verdubbeling van de luchtopbrengst stijgt de druk (∆ PStat) 4*!

De weerstandslijn dient de ventilator karakteristiek altijd in het stabiele gebied te snijden, dit om een continue luchtstroom te waarborgen.

Onze axiaal ventilatoren worden uitgebreid getest waardoor we precies weten welke prestaties deze leveren. Op deze manier krijgt u eenvoudig inzicht in welke ventilator geschikt is voor uw situatie. Dankzij ons gevarieerde assortiment is er altijd een oplossing beschikbaar. Bekijk hier ons volledige assortiment ventilatoren voor ventilatie.

Deel met anderen

Picture of Vostermans Ventilation
gepubliceerd op 4 december 2019

Vostermans Ventilation

Ga terug

Praat met een van onze specialisten.

Wij denken graag met u mee.

Contacteer ons nu