De voor en nadelen van centrale afzuigsystemen in varkenstallen

2 minuten lezen

Diagram van een centraal ventilatiesysteem in een varkensstal met pijlen die de luchtstroom aangeven

Een veelgebruikte ventilatiemethode in varkensstallen is het centrale afzuigsysteem. Maar wat houdt deze techniek precies in en wat zijn de voor en nadelen van dit systeem? Hier gaan we in dit artikel verder op in.

Wat is een centraal afzuigsysteem?
Bij centrale afzuiging wordt de lucht van de verschillende afdelingen in de stal in een centraal luchtkanaal bij elkaar gebracht om op één punt de stal te verlaten.

Hoe werkt een centraal afzuigsysteem?
Het proces is hier opgesplitst in twee stappen. In het centrale kanaal wordt een stabiele onderdruk vastgehouden van bijvoorbeeld 20 Pa. Deze onderdruk blijft onafhankelijk van het geleverde debiet hetzelfde. De verschillende afdelingen worden ieder gekoppeld aan dit kanaal. Iedere afdeling heeft een temperatuurgeregelde luchtinlaat en een meet unit. Wanneer er op een afdeling behoefte is naar ventilatie, wordt de inlaat geopend waardoor lucht afgezogen wordt door het centrale kanaal. Zodra dit gebeurt, daalt de onderdruk in het kanaal waarna deze weer wordt teruggebracht naar het vereiste niveau door middel van hogedrukventilatoren. Deze worden geregeld op basis van toerental of het bijschakelen van extra ventilatoren. Het is daarbij belangrijk dat de onderdruk in het centrale kanaal altijd hetzelfde blijft. Zo worden de individuele afdelingen onafhankelijk voorzien van frisse lucht.

De voordelen van een centraal afzuigsysteem

1. Eén centraal emissiepunt voor luchtwassers

In verschillende landen zijn varkenshouders verplicht om de stallucht te behandelen met een luchtwasser voordat de lucht uitgestoten worden. Vaak wordt een luchtwasser in een varkensstal toegepast in combinatie met centrale afzuiging. Voordelig aan het centrale afzuigsysteem is dat emissiepunten samengevoegd worden en dat de lucht centraal behandeld kan worden voordat deze het milieu wordt ingelaten.

2. Energiebesparend

In centrale afzuigsystemen wordt vaak gebruik gemaakt van Hogedrukventilatoren. Deze ventilatoren hebben namelijk als eigenschap dat ze ook op een laag toerental voldoende drukbereik hebben. Hier lees je meer over in ons blog over de rol van hogedrukventilatoren in varkensstallen. Alleen als een luchtinlaat geopend wordt en de onderdruk in het centrale kanaal dus daalt zullen de hogedrukventilatoren in het centrale kanaal harder draaien om de onderdruk te herstellen. Deze regeling zorgt ervoor dat de ventilatoren efficiënt ingezet kunnen worden in een centraal afzuigsysteem.

3.Minder ventilatoren

Bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal in een doorsnee stal, kunnen er met een klein aantal hogedrukventilatoren afhankelijk van de situatie een veelvoud afdelingen voorzien worden van ventilatie. Dit bespaart de eigenaar de aanschaf en installatie van individuele ventilatoren per afdeling.

De nadelen van een centraal afzuigsysteem

1. Grotere aanvankelijke investering

Hoewel het systeem op de lange termijn kosten bespaart, kan de initiële investering groter zijn. Onder andere het leidingsysteem kan hier duurder zijn dan bij individuele kanalen.


2. Constructie is niet altijd eenvoudig

De constructie van een centraal afzuigkanaal in een bestaande stal is erg complex en brengt hoge kosten met zich mee. Mede hierdoor worden de systemen voornamelijk geïnstalleerd in nieuwbouw stallen.

Met 65 jaar ervaring in de ontwikkeling van ventilatoren voor de varkenssector sluiten onze producten nauw aan bij de situatie in de markt. Zo heeft u altijd de beste ventilator voor de toepassing. Bekijk onze varkens segment pagina voor onze relevante producten.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelen en nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Deel met anderen

Picture of Vostermans Ventilation
gepubliceerd op 28 september 2020

Vostermans Ventilation

Ga terug

Praat met een van onze specialisten.

Wij denken graag met u mee.

Contacteer ons nu