V-FloFans en Jiashan HX Sino-Dutch Horticulture Innovation Center

Vostermans Ventilation heeft via haar Chinese dealer Changzhou Dingdian een bijdrage geleverd aan een van ’s werelds modernste tuinbouwkassen. 116 V-FloFans dragen dag en nacht bij aan optimale groeicondities voor het gewas. In deze case-study gaan we dieper in op dit speciale project:

Medewerkers van het Jiashan Sino-Dutch Agricultural Digital Science and Innovation Demonstration Center en vertegenwoordiger van Vostermans Ventilation

Jiashan HX Sino-Dutch Horticulture Innovation Center

Op 29 november 2023 werd het Jiashan HX Sino-Dutch Horticulture Innovation Center officieel geopend in de Jiashan’s Economic Development Zone in China. Dit bijzondere project heeft inmiddels aandacht gekregen op de Nederlandse televisie en in diverse andere media.

Innovatie in Landbouw

Het centrum is gevestigd in het Modern Agricultural Science and Technology Park van Sino-Dutch Industrial Park fase 3. Het doel is om de efficiëntie van landbouwproductie te verbeteren, graan- en oliënzekerheid te garanderen, en kennis over digitale landbouwtechnologieën te vergroten. Het centrum is uniek in zijn soort en valt op door drie belangrijke kenmerken:

  • Het grootste digitale plantgebied voor bladgroentezaailingen in Azië, en de eerste die volledige digitale productie- en plantmodules realiseert.

  • De grootste volledig gesloten driedimensionale zaailingenfabriek in Azië, met slechts 720 vierkante meter plantgebied.

  • De grootste teelt van zaailingen, met 14 miljoen per jaar.

Jiashan Sino-Dutch Agricultural Digital Science and Innovation Demonstration Center gebouw van bovenaf

Samenwerking met Wageningen Universiteit

Er wordt nauw samengewerkt met Wageningen Universiteit in Nederland om groenteteeltexperimenten uit te voeren. Deze samenwerking toont niet alleen de toekomstige richting van de landbouw, maar ontwikkelt ook agrarisch talent in de regio Jiashan. De Multifan V-FloFan, ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Universiteit, speelt een cruciale rol in de luchtcirculatie in tuinbouwkassen. Deze ventilator mengt efficiënt de bovenste luchtlagen met de onderste, in lijn met het teeltprincipe van ‘Het Nieuwe Telen’. De indirecte luchtstroom voorkomt vochtgerelateerde plantziektes door een subtiele luchtsnelheid langs de planten en op wortelniveau te creëren.

Multifan V-FloFan

Meer dan 10 jaar geleden werd de Multifan V-FloFan ontwikkeld met als doel een efficiëntere en effectievere luchtcirculatie te realiseren. De ventilator mengt de bovenste en onderste luchtlagen, wat grote voordelen biedt bij het voorkomen van vochtgerelateerde plantziektes door de subtiele luchtsnelheid langs de planten.

Jiashan Sino-Dutch Agricultural Digital Science and Innovation Demonstration Center kas van binnen met gewassen en V-Flofans

Toekomstvisie

Het Modern Agricultural Science and Technology Park zal de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen in de agrarische ontwikkelingen van de regio. Dit project symboliseert de nauwe samenwerking tussen de Chinese en Nederlandse regeringen en draagt bij aan de modernisering van de Chinese landbouw. We zullen de komende jaren zeker nog meer horen over deze regio.

Talk to one of our specialists.

We like to think along with you.

Contact now