Circulatieventilatoren voor gelijkmatige temperatuurverdeling bij potrozen

Pligt Professionals is een toonaangevende producent van bloeiende potplanten. Met een glasoppervlakte van 13 hectare, verspreid over 3 locaties en een breed aanbod aan plantsoorten levert het familiebedrijf wekelijks drie- tot vierhonderdduizend planten af. Een belangrijk uitgangspunt voor de organisatie is het leveren van een kwaliteitsproduct. In de kassen worden dan ook verschillende hoogwaardige teelttechnieken toegepast. Wij spraken met algemeen directeur Gert Van der Pligt over de keuze voor Multifan Horizontale Circulatieventilatoren in de recente nieuwbouw kas met 5 hectare potrozen.

IMG_4979

Belichting en een warmteoverschot
Voorheen maakte Pligt in alle kassen gebruik van SON-T belichting. Hierdoor ontstond regelmatig een fors warmteoverschot. Om een kwaliteitsslag te maken, werd recent de overstap van SON-T naar LED belichting gemaakt. Het lichtniveau werd hierdoor verder verhoogd, zonder het warmteoverschot van de lampen te vergroten. Gert licht toe: “Voor het telen van potroos is het juiste lichtniveau en spectrum erg belangrijk. LED belichting biedt op dat gebied veel nieuwe mogelijkheden om per teeltfase het juiste spectrum toe te passen en ook nog eens fors te besparen op energie.

“De prioriteit van het ventilatiesysteem voor Pligt Professionals ligt nu op een goede circulatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling."

Circulatie voor een gelijke temperatuurverdeling
De wijzigingen aan de belichtingsinstallatie in de kas brachten vervolgens ook wijzigingen aan de ventilatie en luchtcirculatie met zich mee. “Om de overmatige warmte af te voeren maakte we in de kassen met SON-T belichting gebruik van een Airmix ventilatiesysteem in combinatie met circulatieventilatoren.” Met de komst van de LED lampen verdween het warmteoverschot en ligt de prioriteit van het ventilatiesysteem voor Pligt Professionals nu op een goede circulatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling. Bovendien wordt met horizontale circulatieventilatoren het klimaat en daarmee het gewas actief gehouden. Om die reden wordt er in de nieuwe kas nu enkel gebruik gemaakt van Multifan Tuinbouwventilatoren. “Door het toepassen van Harmony doeken wordt de uitdaging voor een goede vochtregeling groter. Onder de dichte doeken wordt meer vocht vastgehouden en neemt het belang van een goede luchtverdeling en luchtcirculatie sterk toe. We zullen in de toekomst moeten ervaren of met het ventilatiesysteem voldoende vocht kan worden afgevoerd. Tot nu toe gaat het goed door een minimale kier en een hogere buistemperatuur met losse ventilatoren toe te passen”

“Het stroom verbruik is meer dan gehalveerd"

Energiekosten
Een mooie bijkomstigheid voor Gert is het lagere energieverbruik van de nieuwe ventilatoren. “Hoewel we nu enorm stijgende gasprijzen zien, zullen ook de elektriciteitsprijzen op middellange termijn fors duurder zijn. Het stroomverbruik van ventilatoren maakt maar een klein deel uit van ons totale energieverbruik, maar het is het natuurlijk alsnog belangrijk om te investeren in energiezuinige oplossingen. Ten opzichte van het systeem met Airmix is het stroom verbruik meer dan gehalveerd. We besparen daar dus alsnog veel energie.”

Let’s talk about your challenge.

Praat met een specialist

Contacteer ons nu