“Het zijn niet alleen de ventilatoren. Het gaat om het totaalplan.”

In september 2019 opende Houbensteyn Groep de deuren van haar nieuwe vleesvarkensstal in Grubbenvorst: een innovatieve stal van wereldformaat. De stal biedt ruimte aan 19.000 vleesvarkens verdeeld over twee etages. In de stal is volop aandacht voor dierenwelzijn en milieu, zoals warmteterugwinning, luchtwassers, duurzaam gebruik van reststromen, huisvesting volgens 1 Ster Beter Leven-keurmerk en antibioticavrij-werken.

Pigs_1_clear

In overleg met de klimaatspecialist hebben we gekozen voor degelijke, betrouwbare en ook betaalbare ventilatoren.

Vanzelfsprekend is veel aandacht besteedt aan het creëren van een optimaal stalklimaat. Een optimaal stalklimaat kan veel ellende en geld besparen! Het heeft immers grote invloed op de weerstand van de dieren en op de infectiedruk. Maar daarnaast, en niet minder belangrijk, ook op het bedrijfsresultaat! (Lees ook: Waarom ventilatie in varkensstallen zo belangrijk is).

Martin Houben, directeur van Houbensteyn Groep: “De bouw en realisatie van een dergelijke stal vergt veel voorbereiding, tijd, kennis en kunde. Verschillende partijen hebben hiervoor samengewerkt om tot het beste resultaat te komen. Een van die partijen is Vostermans Ventilation uit Venlo, waarmee we verschillende malen hebben gespard over het ventilatiesysteem. Vostermans heeft veel kennis over ventilatie. Dit heeft ons systeem geoptimaliseerd.

De leverancier van het totale klimaatsysteem kan kiezen uit verschillende leveranciers van ventilatoren. In overleg met de klimaatspecialist hebben we gekozen voor degelijke, betrouwbare en ook betaalbare ventilatoren. Vostermans levert ventilatoren die aan deze eisen voldoen. En gezien de kennis die Vostermans in huis heeft en met ons gedeeld heeft, was de keuze snel gemaakt. Uiteindelijk hebben we zelf gekozen voor de ventilatoren van Vostermans Ventilation.

Bij het realiseren van een optimaal stalklimaat draait het niet alleen om goede ventilatoren. Het gaat om het totaalplan, om de goede dimensionering van het klimaatsysteem. Vostermans Ventilation weet dat als geen ander en denkt daarover met je mee. Als uiteindelijke opdrachtgever doe je daar, net als ik, je voordeel mee.”

Praat met een van onze specialisten.

Wij denken graag met u mee.

Contacteer ons nu