Kwaliteit en Milieu

Kwaliteitscontrole is één van de beleidsspeerpunten van Vostermans Venilation. We voeren nauwkeurige kwaliteitscontroles uit tijdens het gehele productieproces van onze ventilatoren.

VV Customer2

Kwaliteit, veiligheid en milieu als onderdeel van ons bedrijf

Als leverancier van hoogwaardige kwaliteitsproducten streven we naar een duurzame en veilige bedrijfsvoering. Dit doen we door bij onze dagelijkse bedrijfsvoering rekening te houden met de volgende zaken:

Veiligheids- en gezondheidsbeleid (V&G):

Het V&G-beleid is toegespitst op het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en het terugdringen van ziekteverzuim. Dit beleid komt tot uiting via de volgende kernpunten:

 • Naleving van de arbowet
 • Wij bieden medewerkers trainingen en opleidingsmogelijkheden om ze meer kennis en inzicht te geven in de risico's binnen hun werkomgeving en ze bewust te maken van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot gezondheid en veiligheid.
 • Wij bieden een veilige en gezonde werkomgeving, inclusief veilige gereedschappen en uitrusting voor de uitvoering van de dagelijkse activiteiten, voor noodsituaties en ter voorkoming van ongevallen.
 • Continue verbetering van het arbomanagementsysteem
 • Actief streven om ziekteverzuim te voorkomen

Milieubeleid

 • Naleving van de wet inzake milieubeheer
 • Preventie van onnodige impact op het milieu
 • Continue verbetering van de milieuprestaties en het milieumanagementsysteem

Kwaliteitsbeleid:

Het kwaliteitsbeleid van Vostermans Ventilation BV is gericht op het continu verbeteren van de klanttevredenheid en het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem. Het beleid is erop gericht om aan alle relevante eisen (van de klant) te voldoen met betrekking tot:

 • Kwaliteit
 • Energieprestaties (ErP)
 • Prijs
 • Levertijd
Vostermans-260617-009a
ISO certificate Ventilation

Kwaliteitscertificering en regelgeving

Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van onze organisatie. Om onszelf scherp te houden zijn wij, sinds 1993, ISO-9001 gecertificeerd. Dit certificaat garandeert dat onze organisatie productieprocessen beheerst en dat producten en diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze klanten en de wetgeving. Wij zijn continue op zoek naar verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen.

Vostermans Footprint Environment green P

Met aandacht voor mens en milieu

Investeren in onze mensen en hun arbeidsomstandigheden is erg belangrijk. We trainen onze medewerkers continu en verbeteren de omgeving waarin ze werken.

Bovendien voelen we ons maatschappelijk verantwoordelijk om een goede bijdrage te leveren aan ons milieu. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze prestaties te verbeteren en het effect op het milieu te beperken.

Leer ons beter kennen