Over ons

Kwaliteit en Milieu

De kwaliteitseisen van aluminiumgietwerk worden steeds hoger. Wij gaan hier continu in mee en streven ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Tevens voelen wij ons verantwoordelijk om op de juiste manier een bijdrage te leveren aan ons milieu.

Vostermans Alu Foundries kwaliteit

Kwaliteit, veiligheid en milieu als onderdeel van ons beleid

De aspecten kwaliteit, veiligheid en milieu zijn bij Vostermans Alu Foundries geïntegreerd in ons bedrijfsproces. Het is een wezenlijk onderdeel  voor de continuïteit van ons bedrijf en voor het welzijn van onze medewerkers en onze omgeving. Hieronder lees je meer over onze uitgangspunten op deze verschillende gebieden.

Kwaliteit

Het leveren van kwaliteit is het speerpunt van onze organisatie. Wij zijn continu op zoek naar verbetering van kwaliteit van onze producten en hebben dit verankerd in diverse doelstellingen en verbeterprojecten, welke periodiek worden geüpdatet en gemonitord, waaronder:

 • Het onderhouden en continu verbeteren van kwaliteit van onze producten en bedrijfsvoering volgens ons gecertificeerd managementsysteem conform NEN-EN-ISO-9001: 2015.
 • Het produceren en leveren van technisch hoogwaardige gietstukken voor de diverse markten, volgens eisen van de afnemers.
 • Het continu verbeteren c.q. handhaven van het kwaliteitsimago en de klanttevredenheid.

Veiligheid

Een verantwoorde, gezonde en veilig werkomgeving voor eigen medewerkers en voor derden zijn voor ons van groot belang. Het risico op persoonlijk letsel, schade aan materieel en milieu dienen tot het minimum te worden beperkt door o.a.: 

 • Het zorgen voor veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers.
 • Het voorzien in doeltreffende opleiding en voorlichting aan de medewerkers.
 • Het uitvoeren van een actieve verzuimbegeleiding.
 • Het uitvoeren van maatregelen voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.

Milieu 

Wij dragen de verantwoordelijkheid om op de juiste manier een bijdrage te leveren aan ons milieu. Om hier invulling aan te geven, zullen we al het redelijke en uitvoerbare doen om de nadelige effecten van onze activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken. Om dit te onderschrijven hebben wij onszelf een aantal doelstellingen gesteld:

 • Het onderhouden en continu verbeteren van ons milieumanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO-14001:2015.
 • Het voldoen aan de van toepassing zijnde milieu- wet en regelgeving.
 • Het continu verbeteren en bedenken van innovatieve ontwikkelingen om milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen. De focus ligt hierbij op energiebesparing, afvalreductie en transportreductie.
Vostermans Alu Foundries Mohamed Belaiter Career L
Vostermans Alu Foundries Xray quality P

Kwaliteitscontrole

Wij investeren continu om het productieproces zo optimaal mogelijk te beheersen, en wij trainen ons personeel voortdurend. Aan de achterkant voeren wij product kwaliteitscontroles en maatcontroles uit met behulp van moderne meet- en röntgenapparatuur. Wij beschikken over de volgende geavanceerde controleapparaten:

 • 3D CNC meetmachine
 • Thermisch materiaal analyse
 • Spectrometer
 • Röntgenapparaat
Vostermans Alu Foundries ISO 9001-2015 2 R

Kwaliteitscertificering en regelgeving

De gekozen alumium legeringen zijn eveneens van vitaal belang voor de kwaliteit van het eindproduct. Om die reden voldoen alle door ons gebruikte legeringen aan de internationale EN 1706 standaard. Verder voldoet al het gietwerk aan de RoHS en REACH wet- en regelgeving.

Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van onze organisatie. Om onszelf scherp te houden zijn wij, sinds 1993, ISO-9001 gecertificeerd. Dit certificaat garandeert dat onze organisatie productieprocessen beheerst en producten en diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze klanten en de wetgeving. Wij zijn continue op zoek naar verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen.

Vostermans Alu Foundries mens en milieu

Met aandacht voor mens en milieu

Investeren in onze mensen en hun arbeidsomstandigheden vinden wij erg belangrijk. Wij trainen ons personeel voortdurend en wij investeren in de omgeving waarin zij werken.

Bovendien voelen wij ons maatschappelijk verantwoordelijk om op de juiste manier een bijdrage te leveren aan ons milieu. Wij zijn continu op zoek naar hoe wij onze prestaties kunnen verbeteren en het milieu kunnen beschermen.

Met het opzetten van een milieumanagementsysteem willen wij structureel aandacht geven aan milieu-aspecten in de bedrijfsvoering. Wij verwachten dan ook op korte termijn het ISO-14001 certificaat in ontvangst te mogen nemen.

Op zoek naar giettechnieken?