Shaping the future
 
Shaping the future
 
Shaping the future
 
Shaping the future
 
 

Organisatie

Organisatie1 Vostermans Companies kent een platte organisatiestructuur van 3 niveaus: management, afdelingsleiding en medewerker. Dit zorgt voor een heldere aansturing, korte communicatielijnen en een goed contact met de medewerkers.
De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het verder optimaliseren van de productielijnen en R&D-activiteiten. 

 

 

In de bedrijfsvoering hanteert Vostermans Companies vijf belangrijke waarden:

 

 • Fairplay naar klanten, leveranciers en medewerkers
 • Flexibiliteit
 • Sociaal bewustzijn
 • Inhoud boven vorm, no nonsens
 • Best in class willen zijn

 

De inzet van de medewerkers, de innovatieve ideeën en een goede samenwerking hebben tot aansprekende resultaten geleid: de output per medewerker is sinds 2005 met 25% gestegen, elke 40 seconden kan er een ventilator worden geproduceerd in circa 50.000 verschillende variëteiten. De omzet naar industriële klanten is daarbij sterk gestegen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Organisatie3

Voordat de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de publiciteit kwam, besteedde Vostermans Companies al aandacht aan samenhang tussen de drie belangrijke P's: People-Planet-Profit.


Vostermans Companies gelooft erin dat maakindustrie in Nederland de toekomst heeft. Het optimaal benutten van de technische kennis en ervaring van het eigen personeel zijn daarbij een voorwaarde. Het bedrijf kijkt daarbij ook naar de regionale arbeidsmarkt voor de toekomst. Derhalve besteedt Vostermans Companies veel aandacht aan de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

 

Zo is Vostermans Companies betrokken bij:

 

 • De werkgroep "Technodome en bedrijf" (opleiding techniek VMBO / MBO niveau)
 • Begeleiden van het Technasiumproject van Collega Den Hulster (VWO-niveau)
 • Technische projecten en stages voor kinderen van het praktijkonderwijs

      http://www.youtube.com/watch?v=PhQcKGEhihQ

 

 • Het plaatsen van stagaires van instituten als de Gilde opleidingen tot de Fontys Hogeschool
 • Innovatieprojecten met TU Delft
 • Snuffelstages, gastcolleges en rondleidingen

 

 

 

Deze aanpak werpt vruchten zeker haar vruchten af. Het bedrijf ademt in de regio een aantrekkingskracht uit als betrouwbare, toekomstgerichte werkgever. Het bedrijf is bijvoorbeeld betrokken bij het Bike-a-Licious project, waarbij scholieren hun eigen ontworpen fiets op aërodynamiek testen.

Daarnaast zijn samen met studenten van de TU Delft diverse onderdelen van de Nuna4, 5 en 6 ontworpen. (deelnemers van de World Solar Challenge in Australië).

 

Sociaal beleid

Vostermans Companies voert een sociaal beleid dat gebaseerd is op aandacht voor de individuele medewerker en preventie. Daaronder vallen meerdere tal van aspecten:

 

 • Een laagdrempelige organisatie
 • Verbeteren werkomgeving
 • Gezondheidsbeleid
 • Actief preventiebeleid ter voorkoming van verzuim
 • Aandacht voor problemen in de privésituatie van de medewerker
 • Het selectieproces vindt plaats op motivatie, betrouwbaarheid en mentaliteit. Met als gevolg o.a. een multiculturele samenstelling van het personeelsbestand (meer dan 20 nationaliteiten).


De inzet van de medewerkers en management om de arbeidsomstandigheden te verbeteren hebben tot aansprekende resultaten geleid: een ziekteverzuim dat enkele jaren structureel onder de 2,5% is gebleven.
De besparing die dit oplevert voor de organisatie wordt voor een groot deel geherinvesteerd in bovengenoemde preventiemaatregelen of hulp in welke vorm dan ook voor onze medewerkers.
Een voorbeeld van succesvolle technische innovatie om de ergonomie en productiviteit te verbeteren is de invoering van een systeem waardoor het aantal keren dat een product getild moet worden is gehalveerd!

 

Scholing en begeleiding

Organisatie2 In het HR-beleid van Vostermans Companies nemen scholing en begeleiding van de medewerkers een belangrijke plaats in. Niet alleen de scholing via cursussen wordt daarbij als belangrijk ervaren, maar ook de daadwerkelijke coaching en begeleiding op de werkplek. Kwaliteit en kwaliteitsbewustzijn staan hoog in het vaandel, niet alleen inhoudelijk of vakmatig, maar ook op het gebied van loyaliteit, nauwkeurig werken en de samenwerking met collega's. Enkele recente voorbeelden van scholing en begeleiding:

  

 • Training kwaliteitsbewustwording in ALLE afdelingen
 • Nederlandse les voor buitenlandse medewerkers
 • 'On the job' coaching
 • Training kader in het coachen van medewerkers
 • Maatwerktraining voor onze verkoopafdelingen

 

Naast het stimuleren van de betrokkenheid van de medewerkers leveren deze ontwikkelacties ook resultaten op voor het bedrijf. Bij Vostermans Ventilation, dat 95% van haar goederen exporteert naar meer dan 70 landen, komt maar 0,3% van de goederen retour. Het personeel is flexibel inzetbaar, een vorm van loyaliteit die we graag koesteren maar ook waarderen. Bovendien zorgt deze flexibiliteit voor afwisselend werk.

 

De ventilatoren en regelapparatuur van Vostermans Ventilation zijn bijna 100% recyclebaar. Vostermans Ventilation biedt de mogelijkheid aan om deze apparaten uit de markt te nemen, waarbij nagenoeg alle materialen gerecycled worden. Neem voor de procedure van terugzenden a.u.b. contact op met onze verkoopafdeling.  

 

Duurzame inzetbaarheid 

ESF logoIn 2018 is Vostermans Companies in samenwerking met Werk-Vitaal, gestart met een uitwerking van een onderzoek naar een tweetal medewerkersgroepen om beleid inzake duurzame inzetbaarheid, concreet inhoud te geven. Als familiebedrijf koesteren we onze medewerkers, dat vinden we belangrijk. Wij luisteren goed naar de tips en opmerkingen van medewerkers. 97% van de doelgroep heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dit levert een schat aan informatie op die kan leiden tot verbeteringen in het proces, de omstandigheden en de onderlinge samenwerking. Daarnaast hebben we onze leidinggevenden getraind om tijdens de persoonlijke gesprekken, meer nadruk te leggen op aspecten van inzetbaarheid en preventie. Door te investeren in inzetbaarheid, vitaliteit en preventie willen wij voorop blijven lopen in goed werkgeverschap, beperken van verzuim en behoud van kennis voor onze toekomst.

 

shaping the future

© All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data.
In case of any questions and/or remarks please contact ....