specialist in air
 
specialist in air
 
specialist in air
 
specialist in air
 
specialist in air
 
specialist in air
 
 

Multifan V-FloFan: verticale ventilatie voor tuinbouwkassen en pluimveestallen

Multifan V-FloFan Met de Multifan V-FloFan biedt Vostermans Ventilation voor verticale ventilatie een optimale oplossing. De lucht wordt via een aerodynamische geleider over een groot oppervlakte verspreid. De ventilator is eenvoudig op te hangen en gemakkelijk te onderhouden.

 

In moderne tuinbouwkassen wordt via de recirculatie met de V-FloFan de warmte optimaal verdeeld. Tevens stelt de V-FloFan de kwekers in staat de vochthuishouding op plantniveau te regelen: de verticale en horizontale luchtbewegingen zorgen voor een actief microklimaat op bladniveau.Door de instelbare hoogte van de aerodynamische geleider kan de V-FloFan voor uiteenlopende gewassen en teeltmethoden ingezet worden.

 


 

 

PDF icoonDownload de brochure Multifan V-FloFan voor tuinbouw

 

In pluimveestallen biedt de V-FloFan de mogelijkheid om de warmte boven in de stallen te gebruiken. Een aanzienlijke energiebesparing kan bereikt worden, met name bij jonge dieren. Vanwege de lage luchtsnelheid op dierniveau ondervinden de dieren geen hinder en wordt een uniform klimaat op dierniveau gecreëerd. De V-FloFan kan ingezet worden bij vleeskuikens, kalkoenen, eenden, opfok leghennen en moederdieren.

 

 

PDF icoonDownload de brochure Multifan V-FloFan voor pluimvee

 
naar overzicht

shaping the future

© All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data.
In case of any questions and/or remarks please contact ....